Něco o mně

Již během studií na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně jsem se velmi zajímala o terénní praxi u koní a začala jsem se v tomto odvětví intenzivně vzdělávat nejen u nás, ale i v zahraničí. Po ukončení studia jsem si zařídila vlastní praxi s profesionálním vybavením. Tímto bych chtěla poděkovat MVDr. Janě Schmidtové, MVDr. Petru Přikrylovi, MVDr. Pavlíně Růžičkové a Paardenkliniek Venlo-Nizozemí za trpělivost a ochotu mě vzdělávat.

Absolvované semináře a školení:

Výživa koní (Brno)

Zajímavosti veterinární stomatologie (Brno)

Kulhání způsobené postižením distální končetiny (Poděbrady)

Radiační ochrana ve veterinární medicíně (Hradec Králové)

Hematologie (Brno)

International symposium of veterinary rehabilitation and physical therapy (Vídeň)

Managemet v péči o rány – moderní trendy (Brno)

Od roku 2012 také publikuji odborné články v časopise Koně a hříbata.